"Vanhat koiraopit romukoppaan"

TIEDOTE 25.9. 2005 / KIVA-Team Ry

Maailman eturivin koiratutkijoihin kuuluva yhdysvaltalainen Raymond Coppinger mursi viikonloppuja monia koiriin liitettyjä myyttejä luennoidessaan Lahdessa pidetyssä koiraseminaarissa.

Hampshiren yliopiston professorin Coppingerin mukaan koirat eivät esimerkiksi
polveudu suoraan susista, kuten yleensä luullaan. Tavallisesti ajatellaan, että
ihminen kesytti koiran sudesta, mutta hänen mukaansa susi pikemminkin kesytti
itse itsensä.

Coppinger sanoi, että koiran synnyn takana on maatalouden kehittyminen: kun
ihmiset alkoivat kerääntyä pysyviin asumuksiin, asuinsijojen liepeille alkoi
syntyä tunkioita. Susista pelottomimmat huomasivat, että tunkioilta löytyi
vaivattomasti ruokaa – kunhan vain susi oppi voittamaan luontaisen
ihmisen-pelkonsa. Näin osa susista muuttui eräänlaisen luonnonvalinnan
seurauksena kyläkoiriksi, jotka majailivat pienissä ryhmissä lähellä ihmisiä.
Nykykoirat kehittyivät sitten tällaisista kyläkoirista.

Coppinger kumosi myös myytin, jonka mukaan koira olisi laumaeläin. Hänen
mukaansa on harvinaista, että koirat muodostaisivat keskenään laumoja, joissa
on selvä arvohierarkia.

Professori sanoi, että myöskään ihmisen ei pidä yrittää luoda laumaa koiriensa
kanssa: "Eiväthän ihmiset muodosta laumaa myöskään lastensa kanssa!"

"Coppingerin tutkimukset ja näkemykset osoittavat, että vanhat koirankoulutuksen opit on viimeistään nyt syytä heittää romukoppaan", pehmeää koirankasvatusta edistävän KIVA-Teamin hallituksen puheenjohtaja Jaana Mörsky sanoi.

Suuri osa koirankoulutuksesta perustuu käsitykseen koirasta läheisesti sutta
muistuttavana laumaeläimenä, joka pyrkii lauman arvoasteikossa koko ajan
ylöspäin.

"Koira ei kuitenkaan siis ole jäykkää hierarkiaa kaipaava laumaeläin, eikä
koirankoulutuksessa myöskään pitäisi keskittyä johtajuuden osoittamiseen ja
koiran nujertamiseen. Koira hakeutuu omasta halustaan yhteistyöhön ihmisen
kanssa, ja sen alistaminen on tarpeetonta ja usein suorastaan vahingollista",
Mörsky sanoi.

 

LISÄTIEDOT

Jaana Mörsky
KIVA-Team ry:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 050-3054566
www.kivateam.fi